0 1

Giới Thiệu

Máy móc, thiết bị

Đăng ngày: 25-05-2015 - Đã xem: 2047

                    DANH SÁCH MÁY MÓC THIẾT BỊ

DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ

NHÀ SẢN XUẤT

SỐ HIỆU

NĂM BẮT ĐẦU SỬ DỤNG

     a. Máy phay CNC: 5 máy

 

 

 

YMC - 45ND

MAGAGUCHI

1

2014

VM 40

MORI SEIKI

2

2014

VK 55

MORI SEIKI

3

2014

MAZATECH V – 10

MAZAK

4

2014

TAKISAWA

TAKISAWA

5

2014

     b.Tiện CNC: 9 máy

 

 

 

SLANT TURN 20 – ATC

MAZAK

1

2014

CAM T2

MAZAK

2

2014

QUICH SLANT 30 – 4 AXIT

MAZAK

3

2014

NAKAMURA – TOME

TAWASAKI

4

2013

ASTROTURN ATX

TAWASAKI

5

2013

MAZATROL CAM T2

MAZAK

6

 

MAZATROL CAM T2

MAZAK

7

 

TAWASAKI

TAWASAKI

8

2014

MORI SEIKI

MORI SEIKI

9

 

     c. Phay cơ: 2 máy

 

 

 

HOWASANGYO

HOWASANGYO

1

2013

MAKINO

MAKINO

2

 

     d. Tiện cơ: 4 máy

 

 

 

WASINO

WASINO

1

2013

WASINO

WASINO

2

2014

HOWA STRONG 650

HAWOSANG YO

3

2014

HAWOSANG YO

HAWOSANG YO

4

2014

     e. Mài phẳng: 1 máy

 

 

 

NICCO

 

1

2014

     f. Máy mài chấm tâm 4m: 1 máy

 

 

 

NAXOS – UNION

NAXOS – UNION

1

2013

     g. Máy mài vô tâm: 1 máy

 

 

 

LID CO PING

 

2

 

     h. Máy mắt lazer: 1 máy

 

 

 

     i. Máy Plasma: 1 máy

 

 

 

KOMASTU

KOMASTU

1

2014

Các bài viết khác

Đăng ký nhận email

Copyright 2016 by MEGACO. All rights reserved. Design by NiNa.vn

1
Bạn cần hỗ trợ?